Termeni si conditii

Înainte de a utiliza platforma PRIME DASH, aplicația PRIME DASH ori serviciile disponibile pe website-ul www.primedash.com vă rugăm să citiți cu atenție prezentul document. Acordul dumneavoastră este necesar pentru utilizarea functionalităților oferite de platforma PRIME DASH/aplicația PRIME DASH ori a website-ului www.primedash.com. Vă rugăm să țineți cont că utilizarea platformei PRIME DASH se realizează numai în conformitate cu acești Termeni și Condiții.
Serviciile oferite prin platforma/aplicația PRIME DASH ori prin intermediul website-ului www.primedash.com pot fi modificate odată cu dezvoltarea de noi funcționalități. De asemenea, fără nicio notificare prealabilă putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii în orice moment. De asemenea, putem elimina oricând orice conținut al serviciilor oferite.
Prin continuarea navigării prezentului website și prin creearea unui cont de utilizator vă exprimați acordul cu privire la termenii și condițiile regăsite în prezentul document. În caz contrar, dumneavoastră trebuie să părăsiți site-ul www.primedash.com și totodată să nu folosiți platforma/aplicația PRIME DASH.
În situația în care doriți să beneficiați de serviciile oferite prin platforma/aplicația PRIME DASH și prin intermediul site-ului www.primedash.com, se va încheia prezentul ”Acord/Contract de prestări servicii”.
Acest Acord/Contract de prestări servicii se va interpretare împreună cu prevederile Policitii de Confidențialitate.
Acordul dumneavoastră va fi solicitat la finalizarea creării contului și se va realiza prin bifarea unei rubrici intitulată ”Sunt de acord cu Termenii și Condițiile”

Cap.1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Subscrisa PRIME DASH DEVELOPMENT SA, cu sediul în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, jud. Bihor, identificată prin CUI RO 41599013 și având numărul de înregistrare la Reg. Comerțului J05/2146/2019, reprezentată legal prin director Rus Cătălin, e-mail: contact@primedash.com, în calitate de FURNIZOR
și
Dumneavoastră, în calitate de BENEFICIAR/UTILIZATOR, cu datele de identificare transmise prin formularul de creare a contului pe platforma/aplicația PRIMEDASH,
În conformitate cu prevederile Legii 365/2002 privind comerțul electronic, au convenit încheierea prezentului ”Contract de prestări servicii”:

Cap. 2 DEFINIȚII

În cuprinsul prezentului document cât și în relația dintre Furnizor și Utilizator, interpretarea noțiunilor și termenilor utilizați va fi următoarea:
Platformă/aplicație PRIMEDASH – este modalitatea prin care furnizorul pune la dispoziția utilizatorului serviciile sale și se permite utilizarea acestora . În cuprinsul prezentului document ne vom referi la acesta și prin utilizarea sintagmei ” platformă/aplicație”

Site- se referă la website-ul www.primedash.com și este modalitatea prin care Furnizorul prezintă serviciile sale, descrie modalitatea de utilizare a acestora și se realizează redirecționarea către platforma/aplicația Primedash

Utilizator-denumit în continuare ”utilizator” sau ”dumneavoastră”-o persoană fizică având vârsta peste 18 ani, ce acționează ca reprezentant legal al unei persoane juridice sau ca împuternicit legal al unei persoane juridice. Plaforma/aplicația nu este destinată persoanelor fizice ci se adresează în special persoanelor juridice și nu are ca destinatar al serviciului -în sensul art. 1 pct.6 și 7 din Legea 365/2002- o persoană fizică ce nu acționează ca reprezentant sau împuternicit legal al unei persoane juridice. În cazul în care o persoană fizică acționează în nume propriu în utilizarea platformei/aplicației, prin acordul cu termenii și condițiile de utilizare a site-ului, platformei/aplicației Primedash, aceasta declară expres că renunță la prevederile aplicabile în materia protecției consumatorului și renunță expres la dreptul de a solicita rambursarea oricăror sume achitate către furnizor pentru utilizarea platformei/aplicației.

Cont – secțiunea din platforma/aplicația PRIME DASH formată dintr-o adresă de e-mail și o parola care permite utilizatorului să acceseze serviciile furnizorului, să încarce/descarce informații disponibile în platformă/aplicație. Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.
Servicii – orice serviciu listat pe Site, platformă/aplicație, în special serviciile de analiză a datelor înregistrate de către utilizator, generare de grafice, tabele, gestionare și administrare de documente financiar-contabile, transmitere de informații financiare.

Cap.3 OBIECTUL ACORDULUI/CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

3.1 Prin încheierea prezentului contract, utilizatorul beneficiază de serviciile puse la dispoziție de către furnizor prin intermediul platformei/aplicației PRIME DASH. Furnizorul oferă utilizatorului un drept de folosință a platformei/aplicației pe perioada de timp în care utilizatorul deține un cont activ pe această platformă/aplicație.
3.2 Serviciile pe care furnizorul le pune la dispoziție prin plaformă/aplicație constau în analizarea situațiilor financiare încărcate de către utilizator în platformă/aplicație. Pe baza informațiilor furnizate, platforma/aplicația generează grafice, tabele, rapoarte privind veniturile/cheltuielile, rata profitului operațional, marja operațională, evoluția veniturilor/cheltuielilor pe o perioadă de timp, praguri de rentabilitate și alți asemenea indicatori analizați pe baza unei balanțe contabile. Enumerarea indicatorilor nu este limitativă, furnizorul având posibilitatea de adăuga sau retrage anumiți indicatori din aplicație/platformă, fără o notificare prealabilă. Instrumentele de calcul și indicatorii disponibili pentru utilizare sunt cei regăsiți la momentul accesării platformei/aplicației, furnizorul nu se obligă să furnizeze anumiți indicatori și nu poate fi tras la răspundere pentru lipsa acestora. Rezultatele furnizate de platformă/aplicație depind în exclusivitate de informațiile introduse de către utilizator fiind posibil ca în cazurile în care utilizatorul introduce date eronate sau incomplete, platforma/aplicația să nu genereze anumiți indicatori ori să genereze informații eronate.

Cap.4 DURATA CONTRACTULUI

4.1 Contractul se încheie pe perioadă nedeterminată, începând cu data creării contului sau plasarea comenzii. Utilizatorul va avea acces pe platformă/aplicație pe baza unui abonament anual, preplătit. Cu 30 de zile înainte de expirarea abonamentului utilizatorul va fi notificat și va avea opțiunea de a nu mai prelungi acest abonament. În situația în care utilizatorul nu își exprimă refuzul de a prelungi valabilitatea abonamentului acesta se va prelungi automat pe o perioadă de încă 12 luni, plata urmând a fi realizată automat.
4.2 În cazul în care utilizatorul își exprimă opțiunea de a nu mai prelungi abonamentul la finalizarea perioadei de valabilitate a abonamentului, accesul utilizatorului pe platformă va fi permis până la orele 24:00 ale ultimelei zile din perioada de valabilitate a abonamentului. Accesarea ulterioară a contului va fi condiționată de achiziționarea unui nou abonament la tariful și în termenii aplicabili la momentul achiziției.
4.3 Furnizorul oferă posibilitatea utilizatorului de a-și crea un cont gratuit pe platformă/aplicație, valabilitatea acestuia fiind de 60 zile. La finalizarea acestei perioade utilizatorul va putea opta pentru achiziția unui abonament iar în caz contrar accesul acestuia pe platformă va fi restricționat. În termen de 12 luni de la expirarea perioadei de acces gratuit, utilizatorul are posibilitatea de a achiziționa un abonament, utilizatorul având acces la toate datele înregistrate pe parcursul valabilității contului gratuit. În cazul în care nu optează pentru achiziția unui abonament, la expirarea perioadei de 12 luni, contul utilizatorului împreună cu datele pe care acesta le conține va fi șters automat.
4.4. După introducerea datelor solicitate pentru realizarea contului pe platformă/aplicație, furnizoul va transmite utilizatorului, pe adresa de e-mail indicată de acesta, un e-mail prin care se va solicita activarea contului. În situația în care utilizatorul nu activează contul în 36 de ore de la recepția e-mail-ului transmis de furnizor, contul precum și datele solicitate pentru crearea acestuia vor fi șterse.

Cap.5 PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

5.1. Serviciile sunt oferite pe baza unui abonament anual iar utilizatorul poate opta pentru varianta de abonament pe care dorește să o achiziționeze, variantele de abonament fiind disponibile pe Site/platforma/aplicație. Utilizatorul va achita abonamentul anual într-o singură tranșă, înainte de activarea contului pe platformă/aplicație, preautorizând totodată furnizorul să încaseze contravaloarea reînnoirii abonamentului în cazul în care utilizatorul nu va notifica intenția acestuia de a nu mai prelungi contractul și de a întrerupe abonamentul. Prin preautorizare, utilizatorul își dă acordul ca furnizorul să utilizeze datele bancare și de identificare furnizate de utilizator în vederea încasării contravalorii unui abonament anual.
5.2 Tarifele percepute sunt cele indicate pe site sau platformă/aplicație la momentul efectuării plății. Tarifele pot fi modificate oricând, fără a fi necesară o notificare prealabilă cu excepția tarifelor acceptate odată cu plasarea comenzii și efectuării plății. Odată achiziționat abonamentul anual, furnizorul nu are posibilitatea de a solicita costuri suplimentare utilizatorului, cu excepția cazului în care utilizatorul dorește să realizeze un upgrade- să achiziționeze servicii suplimentare- existente pe platformă/aplicație sau să beneficieze de servicii suplimentare.
5.3 Tariful aferent abonamentului ales de utilizator urmează a fi achitat pe baza unei facturi fiscale emise de furnizor și generată pe baza datelor de identificare indicate de utilizator. În cazul în care utilizatorul este împuternicit legal să reprezinte o altă persoană juridică, acesta are opțiunea de a indica datele de identificare ale respectivei persoane juridice pentru ca aceasta să figureze ca beneficiar în cuprinsul facturii fiscale. În acest caz, răspunderea privind veridicitatea informațiilor furnizate și a calității de reprezentant al respectivei persoane juridice revine în totalitate utilizatorului.
5.4 Odată cu crearea contului pe platformă utilizatorul va selecta modalitatea prin care dorește să efectueze plata serviciilor. Utilizatorul poate accesa și modifica informațiile de facturare și metoda de plată în secțiunea de gestionare a contului Prime Dash. Utilizatorul permite furnizorului să utilizeze orice informație actualizată a contului cu privire la metoda de plată selectată. De asemenea, utilizatorul se obligă să actualizeze prompt contul și alte informații, inclusiv adresa de e-mail și detaliile metodei de plată, astfel încât furnizorul să poată completa reînnoirile abonamentului și să contacteze utilizatorul pentru orice aspect legat de plata serviciilor.
5.5 Plata contravalorii serviciilor poate fi realizată online, prin intermediul unui procesator de plăți, partener al furnizorului. Responabilitatea securizării conexiunii de date revine procesatorului, datele dumneavoastră bancare fiind solicitate numai în cadrul aplicației procesatorului de plăți. Furnizorul nu este responsabil de niciun prejudiciu suferit de utilizator ca urmare a efectuării plății prin intermediul procesatorului de plăți.
5.6 De asemenea, utilizatorul are posibilitatea de a achita contravaloarea serviciilor prin virament bancar. Activarea contului și accesul la platformă/aplicație va avea loc după transmiterea către furnizor a dovezii de plată, utilizatorul își asumă întreaga responabilitate pentru veridicitatea informațiilor transmise. În situația în care în urma verificărilor se constată faptul că plata nu a fost realizată sau nu figurează înregistrată în contul furnizorului, accesul la platformă/aplicație va fi restricționat până la clarificarea situației. Plata serviciilor în alt cont decât cel indicat de furnizor în cuprinsul facturii fiscale atrage restricționarea accesului la platformă/aplicație, furnizorul nevând nicio obligație față de utilizator.
5.6 Orice încercare de fraudare a modalității de plată a serviciilor, furnizarea de date false privind plata serviciilor Prime Dash poate atrage răspunderea civilă și/sau penală precum și interzicerea pe perioadă nelimitată a accesului pe platformă/aplicație.
5.7 Utilizatorul declară expres că înțelege și este de acord să renunțe la orice drept de a solicita rambursarea plăților achitate pentru serviciile furnizorului. În cazul în care utilizatorul este o persoană fizică care acționează în nume propriu în utilizarea platformei/aplicației, aceasta declară expres că renunță la prevederile aplicabile în materia protecției consumatorului și renunță expres la dreptul de a solicita rambursarea oricăror sume achitate către furnizor pentru utilizarea platformei/aplicației precum și la exercitarea dreptului de retragere.

Cap.6 Drepturile și obligațiile utilizatorului

6.1 Prin utilizarea serviciilor disponibile prin platforma/aplicația Prime Dash, utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru datele și informațiile furnizate, inclusiv în ceea ce privește acuratețea datelor introduse în platformă/aplicație. De asemenea, prin utilizarea platformei/aplicației utilizatorul declară expres că datele introduse în platformă/aplicație sunt obținute în mod legal și utilizatorul are dreptul de a le utiliza.
6.2 Utilizatorul declară că are calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice ale cărei date sunt încărcate în platformă/aplicație, procurarea și utilizarea acestor date, furnizarea datelor de identificare necesare pentru facturarea serviciilor precum și transmiterea/copierea/utilizarea informațiilor generate de aplicație/platformă fiind în exclusivitate în responsabilitatea utilizatorului. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru toate datele și informațiile încărcate/descărcate din și în platformă/aplicație precum și pentru utilizarea ulterioară a acestor date.
6.3 În cazul în care utilizează platforma/aplicația în calitate de persoană fizică, fără a fi reprezentantul legal al unei persoane juridice, utilizatorul renunță expres la orice solicitare de rambrusare a costurilor percepute de furnizor și totodată renunță expres la orice prevedere aplicabilă în domeniul protecției consumatorului, platforma/aplicația Prime Dash fiind destinată exclusiv persoanelor juridice.
6.4 Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru orice activitate generatoare de prejudicii, de natură civilă sau penală, cauzate ca urmare a utilizării platformei/aplicației Prime Dash. Utilizatorul răspunde pentru acoperirea oricărui prejudiciu cauzat Furnizorului sau altor terți ca urmare a utilizării platformei/aplicației.
6.5 Utilizatorului îi este interzis să denatureze ori să altereze date regăsite/generate în platformă/aplicație. De asemenea, nu este permisă utilizarea altor conturi/adrese de utilizator în afara celor deținute de utilizator.
6.6 Utilizatorul are dreptul, utilizând un singur cont pe platformă/aplicație, de a introduce datele ce aparțin mai multor persoane juridice pe care acesta le reprezintă în mod legal. Prevederile art. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, rămân aplicabile.
6.7 Utilizatorul are dreptul de extrage/exporta/descărca/transmite informațiile generate de platformă/aplicație pentru utilizarea acestora în relația cu terții sau în vederea administrării eficiente a companiei pe care o reprezintă. Opțiunile de utilizare a datelor sunt cele disponibile prin intermediul contului de utilizator al platformei/aplicației, utilizatorul acceptând că unele date/informații să nu poată fi extrase/exportate/descărcate/transmise, acestea fiind accesibile doar pe platforma/aplicația Prime Dash.
6.8 Prin crearea contului, Utilizatorul acordă dreptul altor utilizatori ai platformei/aplicației de a accesa informațiile financiare ale persoanei juridice pe care o reprezintă, utilizatorul având și opțiunea de a transmite informații, date financiare către consultanți ori terți care efectuează evaluarea situației economice a persoanei juridice pe baza informațiilor generate de platformă/aplicație. Utilizatorul acordă furnizorului dreptul de a prelucra și transmite informațiile generate de platformă/aplicație către parteneri sau colaboratori ai acestuia, cu scopul de a realiza analize și clasamente, a genera rapoarte și orice alte analize bazate pe informațiile de natură financiar-contabilă. Datele financiar-contabile încărcate în platformă/aplicație cât și cele generate de platformă/aplicație nu reprezintă date cu caracter personal, prevederile privitoare la protecția datelor cu caracter personal nefiind aplicabile.
6.9 Prelucrarea/utilizarea datelor furnizate de platformă/aplicație în vederea săvârșirii de infracțiuni atrage în exclusivitate răspunderea utilizatorului, furnizorul având dreptul de a sesiza organele de cercetare penală în situația în care constată activități suspecte precum și să suspende contul de utilizator până la finalizarea cercetărilor.
6.10 Utilizatorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor puse la dispoziție de furnizor în conformitate cu prevederile cap. 5.

Cap.7 Drepturile și obligațiile Furnizorului

7.1 Furnizorul se obligă să permită utilizatorului accesul pe platforma/aplicația Prime Dash pe durata valabilității abonamentului. Furnizorul acordă utilizatorului un drept de folosință a serviciilor, instrumentelor și a datelor generate de platforma/aplicația Prime Dash. Furnizorul acordă utilizatorului dreptul de a încărca date în platformă/aplicație, a descărca și transmite informațiile generate de platformă/aplicație, pe durata valabilității abonamentului.
7.2 Furnizorul oferă prin platforma/aplicația Primedash acces la instrumente/indici de analiză financiară, generează indici/tabele/grafice dar nu garantează accesul permanent la anumiți indici sau indicatori. Furnizorul se obligă să acorde utilizatorului accesul la indicii/indicatorii, graficele, tabelele și rapoartele financiare existente în aplicație la momentul accesării acesteia, nefiind răspunzător pentru modificarea/ștergerea/inexistența/inaccesibilitatea unor anumiți indici/indicatori.
7.3 Furnizorul se obligă să șteargă datele existente în platformă/aplicație în termen de 14 zile de la solicitarea transmisă de către utilizator pe adresa de e-mail contact@primedash.com. În cazul în care utilizatorul nu solicită în mod expres ștergerea datelor, acestea vor fi șterse automat în termen de 12 luni de la ultima accesare a contului.
7.4 Furnizorul are dreptul să încaseze anticipat contravaloarea abonamentului anual utilizând datele furnizate inițial de către utilizator, în situația în care utilizatorul nu își exprimă intenția de a renunța la serviciile furnizorului. Odată realizată plata abonamentului, utilizatorul nu poate solicita anularea abonamentului și restituirea contravalorii acestuia.
7.5 Furnizorul are dreptul de a limita accesul pe platformă/aplicație în situația în care constată acțiuni ale utilizatorului ce indică o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unor infracțiuni. De asemenea, în cazul în care există neconcordanțe sau întârzieri la plata abonamentului, furnizorul poate limita accesul până la lămurirea acestor aspecte, fără a exista obligația acestuia de a prelungi accesul pe platformă/aplicație.
7.6 Furnizorul are dreptul de a transmite informațiile generate de platformă/aplicație către parteneri sau colaboratori, pentru a realiza analize și clasamente, a genera rapoarte și orice alte analize bazate pe informațiile de natură financiar-contabilă.
7.7 Furnizorul are dreptul de a întocmi rapoarte anonimizate cu privire la numărul utilizatorilor, a conturilor existente și de a transmite aceste date către parteneri/colaboratori în vederea atragerii de finanțări ori a promovării serviciilor sale.

Cap.8 Drepturile de proprietate intelectuală

8.1 Furnizorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la platforma/aplicația PRIME DASH, site-ul www.primedash.com, logo, imagini, structură și design. Conţinutul furnizat prin intermediul platformei/aplicației PRIME DASH, structura, design-ul, imaginile, logo-ul şi siglele conţinute de acesta sunt deţinute de către Furnizor şi sunt obiectul drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia română.
8.2 Furnizorul deține drept de proprietate intelectuală asupra formulelor utilizate în analizarea situațiilor financiare, a codurilor sursă ale platformei/aplicației, site-ului www.primedash.com, bazelor de date și a oricăror date/operații logice, care împreună sau separat fac obiectul serviciilor prestate de furnizor.
8.3 Marca ”PRIME DASH” și mărcile conexe acesteia nu pot fi folosite, copiate, imitate, modificate, prelucrate, total sau parțial, în orice mod care poate genera o confuzie sau sugera o afiliere cu marca PRIME DASH, fără acordul scris al furnizorului.
8.4 Conținutul platformei/aplicației Prime Dash și a site-ului www.primedash.com nu poate fi copiat, reprodus, folosit, distribuit, afișat, vândut, prelucrat, transmis, licențiat fără acordul scris al furnizorului. Reproducerea algoritmului, software-ului ori a operațiunilor logice ce stau la baza platformei/aplicației Prime Dash este interzisă, încălcarea acestei prevederi atrage răspunderea civilă și penală, după caz.
8.5 Nicio prevedere a prezentului contract nu va fi interpretată, explicit sau implicit, în sensul acordării utilizatorului a unui drept de licență, comercializare, proprietate asupra conținutului platformei/aplicației Prime Dash ori a mărcilor conexe PRIME DASH.
8.6 Încălcarea prevederilor contractuale privind utilizarea mărcii și a drepturilor de proprietate intelectuală atrage răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului pentru acoperirea tuturor prejuridiciilor cauzate.

Cap.9 Răspunderea contractuală

9.1 Utilizatorul folosește serviciile puse la dispoziție de către furnizor prin intermediul platformei/aplicației pe riscul propriu. Acesta este responsabil de acuratețea informațiilor/datelor încărcate în platformă/aplicație, de legalitatea obținerii acestor informații/date precum și de autorizarea legală de a le utiliza. Utilizatorul răspunde pentru consecințele sau pagubele produse ca urmare a utilizării, încărcării, descărcării, transmiterii datelor generate de platformă/aplicație.
9.2 Utilizatorul este singurul responsabil de modalitatea și scopurile în care înțelege să utilizeze platforma/aplicația precum și datele generate de aceasta, furnizorul nefiind ținut să acopere eventuale prejudicii sau să răspundă pentru acțiunile utilizatorului. Furnizorul nu poate fi ținut responsabil dacă utilizatorul folosește platforma/aplicația în scopuri ilegale.
9.3 Plaforma/aplicația Primedash este destinată exclusiv persoanelor juridice, orice informație generată de platformă/aplicație fiind destinată analizei interne. Furnizorul nu este un broker/consultant sau consilier financiar ori de investiții, informațiile furnizate de platformă/aplicație nu pot sta la baza unor achiziții, vânzări sau investiții, utilizatorul sau terții având obligația de a-și realiza propriile analize financiar-contabile pe care să își fundamenteze acțiunile. Furnizorul nu este răspunzător față de utilizator sau terți pentru acuratețea informațiilor generate de plaformă/aplicație și nu poate fi ținut răspunzător pentru pierderea unei șanse, profit nerealizat ori prejudicii directe sau indirecte suferite de utilizator sau terți. Furnizorul nu poate fi ținut responsabil pentru nerealizarea indicatorilor financiari ori a obiectivelor financiare ale utilizatorului ca urmare a implementării informațiilor generate de platformă/aplicația Prime Dash.
9.4 Platforma/aplicația Prime Dash nu are scopul de a oferi sfaturi sau recomandări cu privire la anumite direcții de acțiune sau decizii strategice luate de utilizator. Platforma/aplicația este destinată să furnizeze demonstrații ilustrative, folosind ipoteze reale și ipotetice și date alese/ introduse exclusiv de utilizator.
9.5 Utilizatorul este de acord și acceptă în mod expres că aplicația/platforma Prime Dash nu este destinată pentru a face prezentări persoanelor fizice/juridice cu privire la oportunitatea de a investi, de a cumpăra sau de a vinde investiții, valori mobiliare sau alte produse sau servicii financiare. Nimic din conținutul generat de platformă/aplicație nu include o ofertă sau o solicitare de cumpărare sau de vânzare, nu oferă garanții sau sanșe de reușită a unei investiții. Nicio ilustrație, diagramă, diagramă sau altă ilustrație generată de Prime Dash nu are natura unor sfaturi profesionale, inclusiv, dar fără a se limita la, consultanță pentru investiții sau impozite, repartizare de profituri, etc. Nicio ilustrație, diagramă, diagramă sau altă ilustrație generată de Prime Dash nu este destinată să garanteze că rezultatele proiectate ale unor ipoteze alese de utilizator vor fi realizabile sau rezonabile din punct de vedere comercial. Utilzatorul își asumă toate riscurile asociate cu implementarea deciziilor de afaceri bazate pe ilustrații concepute și implementate de utilizator pe baza informațiilor generate de platforma/aplicația Prime Dash.
9.6 Furnizorul nu este responsabil pentru deciziile sau acțiunile întreprinse de terți ca urmare a prezentării către aceștia a unor informații, tabele, diagrame, grafice, rapoarte generate de platforma/aplicația Prime Dash.

Cap.10 Confidențialitate

10.1 Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor precum şi să nu divulge informaţiile şi documentele pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract.
10.2 Toate prevederile prezentului Contract, cu excepția denumirilor părților, sunt strict confidențiale și nici una dintre părți nu va putea dezvălui nici unui țerț informații prelucrate și colectate în baza prezentului Contract – cu exceptia cazului în care legea impune acest lucru sau dacă, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, o Autoritate a Statului ar solicita acest lucru.
10.3 Părțile vor trata ca fiind confidențiale și nu vor dezvălui terților informații pe care le dobândesc una de la cealaltă, ca urmare a executarii prezentului Contract.
10.4 Partea în culpă va fi exonerată de răspundere, pentru dezvaluirea de informații referitoare la prezentul Contract, numai în situatia în care:
– Informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de cealaltă parte contractantă.
– Informația a fost dezvaluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante, acordat special în acest sens.
– Partea a fost obligată în mod legal, în conformitate cu prevederile legale, să dezvaluie informația.

Cap.11 Încetarea contractului

11.1 Prezentul contract va înceta în urmatoarele situații:
a) La cererea utilizatorului, în situația în care acesta nu mai dorește prelungirea automată a abonamentului, cu 30 de zile înainte de expirarea abonamentului. Cererea poate fi transmisă prin e-mail la contact@primedash.com sau operată prin intermediul contului existent în platformă/aplicație;
b) În termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea de catre partea în culpa a notificării privind o obligație încălcată, dacă partea în culpă nu își onorează obligațiile. Partea în culpă va fi ținută să acopere toate prejudiciile cauzate celeilalte părți pentru încălcarea prevederilor contractuale.
c) Insolventa, falimentul, dizolvarea uneia dintre părți.
d) prin acordul scris al părților.

Cap.12 Forța majoră

12.1 Nici una dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.
12.2. Forța majora este orice eveniment extern vointei partilor, aparut dupa incheierea
Contractului, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, precum război, epidemie, pandemie, evenimente meteo.
12.3 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi, în termen
de 3 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor lui. Partea care invoca forta majora va comunica, în termen de cel mult 5
zile de la data survenirii cazului de forta majora, documente doveditoare, emise de
camera de comert si industrie teritoriala sau de o institutie publica cu atribuțuni in
domeniul afectat de forta majora.
12.4 Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, oricare Parte are dreptul să notifice celeilate Parti încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre Parti sa fie indreptatita să pretindă repararea prejudiciului cauzat de survenirea cazului de forță majoră.

Cap.13 Litigii

13.1 Interpretarea clauzelor contractuale, drepturile și obligațiile părților precum și efectele juridice produse de prezentul contract vor fi guvernate de legea română.

13.2 În cazul unor neînțelegeri legate de executarea prezentului contract, părților vor urmări soluționarea amiabilă a diferendului. Dacă părțile nu ajung la o rezolvare amiabilă, soluționarea oricărui litigiu izvorât din executarea sau interpretarea prezentului contract va reveni instanțelor judecătorești competente din circumscripția Municipiului Oradea.

Cap.14 Dispoziții finale

14.1 În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/ clauzele valide își vor produce în continuare efectele, cu excepția cazurilor în care clauza/ clauzele anulate reprezintă o obligație esențială.
14.2 Părțile contractante nu vor putea cesiona drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul contract unei terțe persoane fără acordul expres dat în scris de cedent.
14.3 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părți.
14.4 Orice notificare transmisă către furnizor va fi transmisă pe adresa de e-mail contact@primedash.com

Dorești să încerci noua versiune a Prime Dash?

Împreună îți ducem afacerea la nivelul următor!
Contact

info@primedash.ro

+4 0758 022 250

Explorează
Noutati

Politica de confidentialitate

Termeni si conditii